حق امتیاز

ویدیوهای جمال به رایگان تولید شده و برای استفادۀ عموم به روش‌های مختلف در دسترس قرار می‌گیرند. هر کس قادر است از محتوای آموزشی موجود در این ویدیوها برای رسیدن به مقاصد خود به هر نحوی استفاده کند. که از این منظر گروه جمال هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرد.

حق امتیاز ویدیوهای آموزشی جمال

اما در بازنشر و دخل و تصرف در این ویدیوها باید نکاتی را در نظر داشته باشید که در زیر به آنها اشاره شده است:

  • حق امتیاز اصلی ویدیوهای جمال متعلق به گروه آموزشی جمال می‌باشد.
  • شما یا هر کس دیگری می‌توانید ویدیوها را به رایگان، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، بر روی هر نوع حاملی منتشر کنید.
  • شما یا هر کس دیگری نمی‌توانید ویدیوهای جمال را (تکی، بسته‌ای، مجازی، فیزیکی) به فروش برسانید. در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.
  • شما یا هر کس دیگری می‌توانید لینک دانلود مستقیم ویدیوها را در رسانۀ خود قرار دهید.
  • شما یا هر کس دیگری می‌توانید از محتوای آموزشی موجود در ویدیوها به هر شیوۀ مد نظری استفاده کنید.

گروه جمال هیچ گونه تضمینی در رابطه با کمیت و کیفیت ویدیوهای آموزشی تولید شده یا در شرف تولید نمی‌دهد.