درخواست آموزش ویدیویی

اگر با قصد و نیت ما آشنا باشید، ما در حال تولید آموزش‌های ویدیویی زبان فارسی و روان نرم افزارهای رایانه‌ای هستیم. سعی خواهیم کرد روز به روز به تعداد فیلم های جمال افزوده گردد. شما هم می‌توانید در تکمیل کردن فهرست نرم افزارهایی که باید آموزش آن‌ها را تولید کنیم کمک کنید.

 

درخواست ویدیو

اگر فکر می‌کنید نیاز به آموزش ویدیویی نرم افزار خاصی دارید، می‌توانید با نشانی رایانامه‌ی زیر در تماس باشید و درخواست خودتان را اعلام کنید. مطمئن باشید که ما تمامی نامه‌های رسیده از جانب شما را بررسی خواهیم کرد. اما امکان پاسخ دادن به تک تک آنها میسر نیست. از طرف دیگر شاید نتوانیم فوراً به خواستۀ شما جامه‌ی عمل بپوشانیم. اما حتماً در برنامه‌های آتی ما لحاظ خواهند شد. پس نگران نباشید.

ایمیل جمال تی وی

 

همچنین می‌توانید نقطه نظرات، ایرادها و پیشنهادهای خود را راجع به فیلم های جمال با همین نشانی با ما در میان بگذارید.